ANLAŞMALI BAKIM

Bilgisayar cihazlarına ve çevre birimlerine arzu edilmesi halinde Yıllık Bakım Anlaşması ile periyodik olarak bakım yapılır. Bakım anlaşmalı cihaza iç yüzey temizliği, mekanik ayarlar, diagnostic, klavye ve virüs testleri uygulanır. Ayrıca isteğe bağlı olarak özel sektörel programların bakımı da yapılarak ,desteği verilir.

Firmamızın anlaşma prosedürü aşağıdadır.


TEKNİK SERVİS – DESTEK SÖZLEŞMESİ

İşbu Servis Destek Sözleşmesi KİRPİ BİLGİSAYAR MERSİN (Bundan böyle “Firma” diye anılacaktır) ile ................................................................................................ arasında yapılmıştır ve tarafların imzalarından sonra geçerli olacaktır.

1. Bu anlaşma yalnızca aşağıda belirtilen cihazlar için geçerli olup diğer cihazların garanti koşulları ve periyodik bakımları anlaşmaya dahil değildir.
2. Firma anlaşma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle müşterinin aşağıda belirtilen cihazlara servis hizmetini vermekle yükümlüdür.
3. Mersin sınırları içerisindeki müşterilerin arıza bildirimlerine 12 saat içerisinde cevap verilecektir. Şehir dışında müşteriye gidilmesi kesinleştiğinde müşteri elemanlarımızın kalacağı yeri ayarlamadan yola çıkılmayacaktır. Konaklama ve yol masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Arızanın ciddiyetine bağlı olarak firmamız arızalı parçayı Mersin'e isteyebilir.
4. Bildirilen arıza telefonla giderilebilecek ise müşteri yerinde servis talep edemez.
5. Telefonla giderilemeyen arızalara teknik servis elemanlarınca madde 3'te belirtilen süreler içerisinde müşterinin yerinde müdahale edilir.
6. a) Arızası müşterinin yanında giderilemeyen cihaz veya malzemeler ayrıntılı inceleme veya tamir için servisimize getirilecektir. Firmamız dışında bir firmanın garanti yükümlülüğünde olan malzemelerin tamir işlemleri ilgili firma tarafından yapılacaktır. (Aksi takdirde ilgili firma malzemeyi garanti dışı bırakma yetkisine sahip olacaktır.) Firmamızca üretilmemiş olan cihaz veya malzemelerin tamiri için Türkiye temsilcisi olan firmaya gönderilecektir.
b) Servis amacıyla firmamıza getirilen cihaz veya malzemelerin yol masrafları müşteriye aittir.
7. a) Tamiratı firmamız dışında yapılan cihazların teslimindeki gecikmeden firmamız sorumlu değildir.
b) Firmamız dışında tamire gönderilen cihazların masrafları müşteriye aittir.
8. Parça değişimi gereken arızalar durumunda müşteri gerekli parçayı istediği kaynaktan temin edebilir. Firmamızdan temin etmeyi tercih ederse parça ücreti müşteriye fatura edilecektir.
9. Anlaşma dahilinde bulunan cihazlarda, yer değiştirme, yeni malzeme ekleme vb. gibi işlemler firmamıza bildirilecektir. Firma gerekli gördüğü durumlarda değişiklik; firmamız tarafından veya firmamızın teknik servis elemanları nezaretinde yapılacaktır.
10. Müşterinin, anlaşma geçerli iken mevcut donanım veya yazılım parkına yapacağı eklemelere servis hizmeti alabilmesi için yürürlükteki anlaşma fesh edilecek yeni anlaşma imza edilecektir.
11. Müşteri bilgilerini düzenli yedeklemekle yükümlüdür. Tamir sırasında kaybolan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.
12. Kullanılan yazılım ilgili üretici firma garantisi altındadır ve değişiklik hakkı saklıdır. Sadece eğitim program-donanım arasında meydana gelen sorunlar anlaşma dahilindedir.
13. Kullanılan programlara virüs bulaşması ve lisanssız kullanılan programlardan dolayı meydana gelecek arızalarda ayrıca servis ücreti alınacaktır ( Lisanssız programlar anlaşma dahilinde değildir).
14. Program kullanımı için üçüncü kişilere verilecek eğitim ücrete tabidir.
15. İNTERNET gibi ulusal-uluslar arası omurga yapısına sahip sistemlerde müdahale imkanı sadece lokaldir.
16. Çalışma saatlerimiz hafta içi günlerde 8:30 – 17:30 'dur. Bu saatler dışında gelecek servis talepleri ertesi güne yapılmış sayılacaktır.
17. Anlaşma imzalamadan önce, anlaşma dahilindeki malzemeler incelenerek Eklerde gerekli bilgiler doldurulacaktır.
18. Müşterinin servis almak istediği donanım veya yazılım parkının değeri firmamızın yürürlükte olan fiyat listesinden hesaplanacaktır.
19. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
20. Sözleşmenin başlangıç tarihi ....../......./...........
21. Sözleşmenin bedeli olan ............................ fatura karşılığı alınacaktır.
22. İşbu sözleşme yirmi iki maddeden ibarettir.

Gelen ekranda aç seçeneğini seçiniz.